Standing Board

President Koichi SHIN Central Research Institute
of Electric Power Industry
Vice President Kiyoshi KISHIDA Kyoto University
Secretary General Tetsuji OKADA Central Research Institute
of Electric Power Industry
Standing Board Kazuo TANI Tokyo Univ. of
Marine Sci. and Tech.
Standing Board Takafumi SEIKI Utsunomiya University
Standing Board Takatoshi ITO Tohoku University
Standing Board Tsuyoshi NISHIMURA Tottori University
Standing Board Masahiko OSADA Saitama University
Standing Board Atsushi YOKOO Kajima Corporation
Standing Board Junichi KODAMA Hokkaido University
Standing Board Tomofumi KOYAMA Kansai University
Standing Board Tetsuo OKUNO Shimizu Corporation
Standing Board Shinichi AKUTAGAWA Kobe University
Standing Board Naoyuki SHIMODA Limestone Association of Japan
Standing Board Akira SATO Kumamoto University
Standing Board Hiroyuki MORIOKA Tokyo Electric Power Company
Standing Board Akio TAKASE Japan Railway Construction,
Transport and Technology Agency
Standing Board Teijiro SAITO Nishimatsu Construction Co., Ltd.
Auditors Yoshinobu NISHIMOTO Electric Power Development Co.,Ltd.
Auditors Takayasu HOSONO Dia Consultants Co., Ltd.

Successive Executives

President Vice President Secretary General Tenure
Tatsuo MIZUKOSH Toshio FUJII Ryuichi IIDA 1979.08 – 1982.03
Yoshio HIRAMATSU Ryuichi IIDA Yuichi NSHIMATSU 1982.04 – 1985.03
Kohichi AKAI Masao HAYASHI Yuichi NSHIMATSU 1985.04 – 1987.03
Toshio FUJII Yuichi NSHIMATSU Kazuo SHINDOH 1987.04 – 1989.03
Yuichi NSHIMATSU Shunsuke SAKURAI Kohichi SASSA 1989.04 – 1991.03
Toshikazu KAWAMOTO Ryunoshin Yoshinaka Kohkichi KIKUCHI 1991.04 – 1993.03
Ryuichi IIDA Kiyoshi KISHI Toshinori MIZUTANI 1993.04 – 1995.03
Kohichi SASSA Takeshi USAMI Michio KURIYAGAWA 1995.04 – 1997.03
Kohkichi KIKUCHI Satoshi HIBINO Yuzo OHNISHI 1997.04 – 1999.03
Kiyoshi KISHI Toshinori MIZUTANI Hiroaki TAKATSU 1999.04 – 2001.03
Katsuhiko SUGAWARA Jiro YAMATOMI Katsuhiko KANEKO 2001.04 – 2003.03
Yuzo OHNISHI Soichi TANAKA Harushige KUSUMI 2003.04 – 2005.03
Koichi NISHI Toshihiro ASAKURA Koichi SHIN 2005.04 – 2007.03
Jiro YAMATOMI Katsuhiko KANEKO Katsunori FUKUI 2007.04 – 2009.03
Soichi TANAKA Harushige KUSUMI Akio FUNATO 2009.04 – 2011.03
Norikazu SHIMIZU Koichi SHIN Kiyoshi KISHIDA 2011.04 – 2013.03
Yuzo OBARA Katsunori FUKUI Kiyotoshi SAKAGUCHI 2013.04 – 2015.03
Takashi KYOYA Tomoyuki AOKI Masahiko OSADA 2015.04 – 2017.03
Koichi SHIN Kiyoshi KISHIDA Tetsuji OKADA 2017.04 – 2019.03